Stručna vijeća

Voditelji stručnih vijeća za sljedeću školsku godinu bit će:

  • Vijeće društvene grupa predmeta – Mario Tolić, prof.
  • Vijeće prirodne grupa predmeta – Ivica Blažević, prof.
  • Vijeće hrvatskog jezika i stranih i klasičnih jezika – dr.sc. Silvana Ereiz