Stručna vijeća

Voditelji stručnih vijeća za školsku godinu 2023./2024. su:

  • Vijeće društvene grupe predmeta – Mario Tolić, prof.
  • Vijeće prirodne grupe predmeta – Marijana Sinković, prof.
  • Vijeće hrvatskog jezika, stranih i klasičnih jezika – Antonija Matičević, prof.


Voditelji stručnih vijeća za školsku godinu 2022./2023. su:

  • Vijeće društvene grupe predmeta – Blanka Filošević, prof.
  • Vijeće prirodne grupe predmeta – Jasminka Pavlić, prof.
  • Vijeće hrvatskog jezika, stranih i klasičnih jezika – Andrea Papić, prof.


Voditelji stručnih vijeća za školsku godinu 2021./2022. su:

  • Vijeće društvene grupe predmeta –Mato Ešegović, prof.
  • Vijeće prirodne grupe predmeta – Sanja Lacković, prof.
  • Vijeće hrvatskog jezika, stranih i klasičnih jezika – Veronika Majić, prof.
Skip to content