Knjižnica

O knjižnici

Danas školska knjižnica Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti posjeduje zbirku od 5437 svezaka knjiga, uključujući zavičajnu zbirku (147 svezak), zbirku časopisa i novina te zbirku audiovizualne građe (141 kom). Korisnici su školske knjižnice učenici, profesori ,stručni suradnici te ostalo osoblje škole. Sva se građa redovito inventarizira, klasificira, katalogizira i tehnički obrađuje. Građa tekućeg fonda klasificirana je i stručno raspoređena na policama.

Knjižnica posjeduje računalo s pristupom internetu i printerom namijenjeno učenicima, profesorima i drugim djelatnicima.

Pravila
  • Školska je knjižnica mjesto gdje se pohranjuje, stručno obrađuje i daje na korištenje knjižna (knjige, časopisi) i neknjižna građa (AV građa).
  • Odjednom se može posuditi 1 knjiga na rok od dva tjedna.
  • Prije završetka školske godine obavezno je vratiti sve posuđeno iz školske knjižnice.

O knjižnici

Knjižničarka:
Magdalena Zirdum,
stručni suradnik-knjižničar

Skip to content