Matura

Članovi Školskog ispitnog povjerenstva za provedbu državne mature u školskoj godini 2019./2020.

Predsjednik povjerenstva: Klaudio Milohanović
Ispitni koordinator: Blanka Filošević
Zamjenik ispitnog koordinatora: Ivica Blažević
Članovi: Igor Vidović, Veronika Majić, Sanja Lacković i Mario Tolić

Ispitni koordinator

prof. Blanka Filošević

E-mail:
blanka.boric@gmail.com