Svjetski dan prava potrošača (15. ožujak)

Svjetski dan prava potrošača (15. ožujak)

Svjetski dan prava potrošača (World Consumer Rights Day) prvi je puta obilježen 15.ožujka 1983. godine usvajanjem UN-ova Vodiča za zaštitu potrošača.

Taj dan svoje porijeklo ima u «Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača» koju je donio bivši američki predsjednik John F. Kennedy 1962. godine. Predstavljajući svoju Deklaraciju američkom Kongresu 13. ožujka te godine Kennedy je, uz ostalo, kazao i sljedeće:
„Potrošači, po definiciji, uključuju sve nas. I mene kao predsjednika SAD-a. Potrošači su najveća gospodarska skupina na koju utječe skoro svaka javna ili privatna gospodarska odluka. Oni su najvažnija skupina čiji se stavovi vrlo često ne čuju. Glas potrošača mora se čuti.“
U RH Ministarstvo gospodarstva jedan je od nositelja politike zaštite potrošača koji prati promjene u europskom zakonodavstvu te ih preuzima i implementira u hrvatsko zakonodavstvo. Svake godine aktualizira se rasprava o pitanjima i problemima vezanim uz područje zaštite potrošača.

UNIVERZALNA PRAVA POTROŠAČA

U srpnju 2004. godine Europska unija je redefinirala osam univerzalnih prava potrošača u deset praktičnijih i tržišno provodljivijih temeljnih načela politike zaštite potrošača, a to su:
1. Kupujte što želite i gdje želite
2. Ako proizvod nije ispravan, vratite ga
3. Postoje visoki sigurnosni standardi za prehrambene artikle i ostale proizvode
4. Potrošač mora znati što jede
5. Ugovori moraju biti nediskriminirajući (fair) i transparentni za potrošača
6. Ponekad potrošač može promijeniti svoje mišljenje
7. Stvoriti uvjete kako bi potrošač mogao usporediti cijene i ostvariti pravo na izbor
8. Potrošač ne smije biti prevaren i zavaran
9. Potrošač mora biti zaštićen i u vrijeme dok je na godišnjem odmoru ili putovanjima (u zemlji i inozemstvu)
10. Učinkovita naknada štete u prekograničnim sporovima (kršenja prava potrošača)

Da biste se detaljno upoznali s time kako su ta prava implementirana u naše zakonodavstvo, pročitajte si Zakon o pravima potrošača.
Zakon o pravima potrošača

Nadalje, članovi naše novinarske družine osmislili su skečeve i napravili audiosnimke gdje možete vidjeti kako izgleda kršenje prava potrošača u stvarnim situacijama ( vjerujemo da će vam neke od situacija biti poznate).
Nemojte dopustiti da se vaša prava krše, dobro ih proučite i reagirajte na vrijeme!
Pripremili: Leon Jarić (2.b), Antonio Olujević (1.c), Sara Vuković (4.a), Lara Žuljević (2.b) i Lucija Španić (2.b)

Skip to content