ODABIR FAKULTATIVNIH PREDMETA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

ODABIR FAKULTATIVNIH PREDMETA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Prema članku 27., stavku 8., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), fakultativni dio nastavnog plana i programa u srednjoj školi obuhvaća nastavne predmete, odnosno nastavne sadržaje kojima se zadovoljavaju interesi učenika u skladu s mogućnostima škole te sadržaje i oblike slobodnih aktivnosti.

Učenik nije obvezan upisati fakultativne predmete. Ako se učenik srednje škole opredijeli za fakultativni predmet, dužan ga je pohađati tijekom cijele nastavne godine.

 

UPITNIK ZA UČENIKE 1. RAZREDA: https://forms.gle/9KVhK6fdXx93DADTA

UPITNIK ZA UČENIKE 2., 3. I 4. RAZREDA: https://forms.gle/oztqFGV2Szj4RbRX9

 

ROK ZA ISPUNJAVANJE OVOG UPITNIKA JE 20.8.2020.