Erasmus+ projekt e-learning i web tehnologije

Erasmus+ projekt e-learning i web tehnologije

Dvoje profesora naše škole sudjelovala su na Short term staff training aktivnosti u rumunjskom gradu Aradu, u sklopu projekta ‘’Effective e-learning system based on digital competences’’. Cilj projektnog sastanka bio je pripremiti nastavnike za efikasno korištenje ICT-a u nastavi, napraviti digitalne materijale za nastavu korištenjem web 2.0 alata te analizirati rezultate ankete koja je provedena među nastavnicima i učenicima o korištenju ICT-a u nastavi strukovnih škola sudionica projekta. Koordinator projekta je srednja škola iz Latvije, a partneri na projektu su Hrvatska, Portugal, Švedska, Grčka i Rumunjska. Voditeljica projekta za Hrvatsku je prof. Martina Sertić. Neki od alata koje smo koristili na predavanjima su Padlet, Linoit, e-Book, Story Bird, Edmodo, Socrative, Plickers, Quizizz, Google Classroom, Moodle, Diigo, Kami, Quizlet, Madmagz. Našu školu su predstavljali prof. Igor Vidović koji je imao predavanje i radionicu Geogebra in the classroom i prof. Martina Sertić s predavanjem i radionicom Kahoot in the classroom. Kući smo se vratili sretni i zadovoljni jer smo ostvarili puno novih poznanstava, naučili kako bolje primijeniti i integrirati e-learning tehnologiju u nastavu te otkrili nove ideje koje će nam pomoći u razvoju digitalnih mogućnosti e-škole.

Martina Sertić, prof.