Obilježavanje Međunarodnog dana močvara i močvarnih staništa

Obilježavanje Međunarodnog dana močvara i močvarnih staništa

Povodom Međunarodnog dana zaštite močvare i močvarnih staništa na satu geografije održano je u četvrtak 31. siječnja predavanje za naše maturante. Predavanje o vlažnim staništima, njihovim vrijednostima, bogatstvu i zaštiti održala je Vesna Andrić iz Javne ustanove Natura Slavonica. Maturanti su s iznimnom pažnjom pratili spomenuto predavanje.

Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa obilježava se 2. veljače u svim državama svijeta. Na taj dan 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru donesena je Konvencija o zaštiti vlažnih staništa, koju je do danas potpisalo više od 159 zemalja, među kojima i Hrvatska.
Ramsarska Konvencija je sporazum koji čini okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i razumnom iskorištavanju močvara. Među 116 zemalja koje su potpisale Ramsarsku konvenciju nalazi se i Hrvatska, a na Ramsarskom popisu su i naša močvarna područja poput Crne Mlake, Donji tok Neretve, Kopački rit, Lonjsko i Mokro polje.
Cilj Ramsarske konvencije je upisati što je moguće veći broj močvara koje zadovoljavaju postavljena mjerila konvencije.
Lovro Vragolović, 4.b