Novosti

26/06/2022

DOPUNSKI NASTAVNI RAD

Dopunski nastavni rad, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ organizira se za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva predmeta. Učenici su dužni pohađati dopunski nastavni rad. U slučaju da učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu zaključuje […]
09/06/2022

NATJEČAJ ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.

25/05/2022

ISKAZ INTERESA ZA UPIS U RAZREDNI ODJEL ZA SPORTAŠE – VAŽNO!!!!

Prema Odluci o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. MZOa učenici koji žele upisati odjel za sportaše trebaju u sustavu NISpuSŠ (sustav za prijavu učenika za upis srednje škole) iskazati interes za upis u taj odjel. Rok za iskaz interesa je: 23. 5. 2022. – […]
24/05/2022

UPISI U 1. RAZRED – PREDUPISNI INTERVJU – DODATNI TERMINI

Poseban je uvjet za kandidate Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti, kako učenike klasičnog programa, tako i učenike općeg programa za sportaše, prihvaćanje kršćanskog ozračja i odgojno – obrazovnog projekta škole. Zbog toga se u predupisnom periodu organizira osobni susret i razgovor s ravnateljem, koji će kandidate i njihove […]
Skip to content