Pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 172/03) fizičke i pravne osobe mogu od Škole zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili koju nadzire.

Način predavanja zahtjeva:
  • Osobno u Klasičnoj gimnaziji fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti
  • Poštom na adresu:
    Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti
    Vukovarska ulica 1/a
    35000 Slavonski Brod
  • elektroničkim putem na adresu: kgfmlravnatelj@gmail.com
Radno vrijeme:

Pon - Pet: 8.00 - 14.00h

Osoba za kontakt: fra Ivan Crnković - službenik za informiranje
Telefon: 035/409-422
E-mail: kgfmlravnatelj@gmail.com

Odluka o imenovanju službenika za informacije

Građanima Republike Hrvatske pravo na pristup informacijama osigurava Zakona o pravu na pristupu informacijama koji je stupio na snagu 6. studenog 2003. g. (NN 172/03.)

Pravo na pristup informacijama - je pravo fizičke i pravne osobe da traži i dobije informaciju koju posjeduje ili kojom raspolaže Škola kao javna ustanova. Informacija je podatak, fotografija, crtež, film, izvješće, akt, tablica, grafikon, nacrt.

Kada (na propisanom obrascu) primi zahtjev za nekom informacijom, Službenik za informiranje dužan je u roku od 15 dana zahtjev riješiti.

U slučaju odbijanja Zahtjeva može se u roku od 8 dana od dana primitka rješenja podnijeti žalba.
Godisnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Preuzimanje


Godisnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Preuzimanje


Godisnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Preuzimanje


Dokumenti

Odluka o imenovanju službenika za informacije

Preuzimanje


Zahtjev za pristup informacijama

Preuzimanje


Godišnje izvješće

Preuzimanje

Skip to content