Stručna vijeća

Voditelji stručnih vijeća za školsku godinu 2021./2022. su:

  • Vijeće društvene grupe predmeta –Mato Ešegović, prof.
  • Vijeće prirodne grupe predmeta – Sanja Lacković, prof.
  • Vijeće hrvatskog jezika, stranih i klasičnih jezika – Veronika Majić, prof.
Skip to content