Novosti

07/07/2022

POPIS UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.

Popis udžbenika po razredima i programima za školsku godinu 2021./2022.nalazi se u nastavku.
26/06/2022

DOPUNSKI NASTAVNI RAD

Dopunski nastavni rad, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ organizira se za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva predmeta. Učenici su dužni pohađati dopunski nastavni rad. U slučaju da učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu zaključuje […]
09/06/2022

NATJEČAJ ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.

25/05/2022

ISKAZ INTERESA ZA UPIS U RAZREDNI ODJEL ZA SPORTAŠE – VAŽNO!!!!

Prema Odluci o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. MZOa učenici koji žele upisati odjel za sportaše trebaju u sustavu NISpuSŠ (sustav za prijavu učenika za upis srednje škole) iskazati interes za upis u taj odjel. Rok za iskaz interesa je: 23. 5. 2022. – […]
Skip to content