Secesija u Brodu na Savi

Secesija u Brodu na Savi

Središnja tema likovnog projekta učenika trećih razreda Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića bila je secesija. Cilj je bio bolje upoznati i cijeniti građevine pokraj kojih prolazimo svaki dan, vremenski ih smjestiti i, naravno, što više surađivati i komunicirati kako bi zajedno ostvarili zadatak.

Secesija u Brodu na Savi

Skip to content