Terenska nastava iz geografije

Terenska nastava iz geografije

Terenska nastava održana je za učenike 1. razreda naše škole iz geografije u subotu 9. ožujka. Lokacija koju su učenici sa svojim voditeljem profesorom Ivicom Blaževićem posjetili, već tradicionalna lokacija za teren učenika naše škole je geološki lokalitet Pljuskara koja se nalazi oko 5 kilometara sjeverno od jezera Petnja. U pratnji učenika bio je i profesor Mato Ešegović.
Za one koji još nisu upućeni, lokalitet je bogato geološko nalazište fosiliziranih ostataka morskih organizama koji su obitavali u davnoj geološkoj prošlosti kada se na ovom prostoru, na kojemu mi danas živimo, nalazilo Paratetis, odnosno Panonsko more koje je nestalo prije otprilike 2 milijuna godina, a bilo je dio Tetis oceana koji se rasprostirao na većem području današnje Europe.
Pljuskara je, zapravo, kanjon koji je nastao usijecanjem istoimenog potoka koji je glavni pritok jezeru Petnja. Na potoku se nalaze tri slapa, a interesantno je da se tu nalazi i nekoliko špilja jer se u sastavu stijena nalaze vapnenci s pješčenjacima i glinom koji su tu nataloženi nakon zadnjeg ledenog doba.
Učenici su usput posjetili staru crkvu sv. Petra iz 15.stoljeća o čijoj povijesti im je kratko predavanje održao profesor Mato Ešegović.
Po dolasku na lokalitet imali su kartografsku vježbu i kratko predavanje iz geološke prošlosti o postanku samog lokaliteta, a nakon obilaska kanjona zaputili su se nazad na jezero Petnju s koje su i krenuli u jutarnjim satima na teren.
Ivica Blažević, prof.
           
Skip to content