Duhovna poruka tjedna: Svjetlost velika

Duhovna poruka tjedna: Svjetlost velika

Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku”  (Mt 4,16) – slušamo u evanđelju ove nedjelje. I  mi se često nalazimo u tami: ukočeni, ušutkani strahom, nemoću, zabrinutošću za materijalno i prolazno, za zdravlje i život. Kad je čovjek u tami, potreban mu je mali tračak svjetlosti da vidi put, da vidi izlaz. Vjerujem da svi imamo to iskustvo života. Kaže evanđelje da narod koji je u tmini hodio vidje veliku svjetlost. Koja je to svjetlost koja raspršuje tamu u našem životu? To je sam Bog, to je Božja riječ, to je Božji pogled.

Bog te danas poziva da prihvatiš to svjetlo u svome životu. To svjetlo je njegova riječ koju ti daje. Uz pomoć toga svjetla bolje ćeš vidjeti put kojim ti je ići i što moraš raditi. Sve u tvom životu će dobiti novi smisao. Riječ Božja slušana omogućuje nam bliskost s Gospodinom. Naša vjera raste. Božja riječ nas upućuje u istinu i čuva nas da budemo vjerni Gospodinu, ozdravlja nas i čini novim ljudima. Zato ako ne vjeruješ, ali i ako vjeruješ, uzmi evanđelje u svoje ruke, to neugasivo svjetlo i iskusi to.

Skip to content