DOPUNSKI NASTAVNI RAD

DOPUNSKI NASTAVNI RAD

Dopunski nastavni rad, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ organizira se za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva predmeta.

Učenici su dužni pohađati dopunski nastavni rad.

U slučaju da učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu zaključuje prolaznu ocjenu.

S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik dužan je upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.

Ako se učeniku nakon dopunskog rada ne zaključi prolazna ocjena, učenik se upućuje na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.

Raspored dopunskog nastavnog rada nalazi se u nastavku ove obavijesti:

DOPUNSKI RAD RASPORED
Skip to content