UPUTE ZA UČLANJENJE U UČENIČKI SERVIS 2020. GODINE

UPUTE ZA UČLANJENJE U UČENIČKI SERVIS 2020. GODINE

Tehnička škola kao posrednik pri zapošljavanju, a u skladu sa svim trenutno važećim mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, 2020. godine uvodi online učlanjenje
u Učenički servis.

Ove godine, svi učenici, bez obzira jesu li članovi učeničkog servisa od prošlih godina, ili se tek učlanjuju moraju ponovno ispuniti upisnicu, suglasnost roditelja za rad,
izjavu, te priložiti fotografiju na za to predviđena mjesta u dokumentu upisnica 2020, dok 2. fotografiju dostavlja odvojeno (kao privitak u e-mailu).

Način učlanjenja:
Na sljedećoj poveznici – http://tssb.hr/ucenicki-servis/ – se nalazi dokument upisnica 2020. Svi učenici ispunjavaju priloženi dokument (pogledati primjerak ispunjenog
dokumenta), spremaju ga u PDF obliku i šalju skupa sa skeniranom potvrdom iz banke o broju žiro računa. Također, učenici moraju primjerak ugovora ispuniti
(pogledati primjerak ispunjenog ugovora), potpisati na za to predviđeno mjesto (i učenik i roditelj/skrbnik), i poslati na sljedeći e-mail – ucenickiservis.tssb@gmail.com.

Upute za fotografije: fotografije izgledom i veličinom trebaju biti kao za osobnu iskaznicu, međutim učenici se mogu fotografirati mobilnim telefonom („selfie“) ili ih netko
drugi fotografira, uz uvjet da je pozadina bijela.

Upute za potvrde Škole: redovni učenici Tehničke škole Slavonski Brod, ne moraju dostavljati potvrde o redovnom školovanju. Učenici ostalih Škola moraju.

Ugovor: sve što je SIVO na ugovoru ispunjavaju učenici, POSLODAVAC ispunjava žuti dio na kraju mjeseca.

Nakon što učenik pošalje sve potrebne dokumente, navedene u Upisnici, na mail, Škola će izvršiti provjeru, upis učenika u učenički servis, te će mu na isti mail poslati člansku
iskaznicu u PDF obliku, i ispunjeni, potpisani i ovjereni ugovor.

Učlanjenje u učenički servis bit će moguće od 22.6.2020. godine.

Izdavanje ugovora će biti moguće od 1.7.2020. godine.

EMAIL ZA DOSTAVU: ucenickiservis.tssb@gmail.com

Skip to content